Apostolou: VVD wint stemmen met islam-kritiek

LEUSDEN, 19 JUNI. De onzorgvuldige uitspraken op “semi-wetenschappelijke” wijze van VVD-leider Bolkestein over migranten en over de islam hebben vooroordelen bij mensen bevestigd. De schade die hij daarmee heeft aangericht aan de verstandhouding tussen Nederlanders en migranten, is niet makkelijk te herstellen.

Dat zei vrijdag Tweede-Kamerlid Apostolou (PvdA) in Leusden op een conferentie van het Nederlands Gesprek Centrum tijdens de nationale minderhedenweek. Apostolou herinnerde eraan dat tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer de “stilzwijgende” afspraak is gemaakt de discussie over integratie niet te gebruiken voor politiek gewin. “Ik moet constateren dat deze afspraak niet door allen is gerespecteerd. De fractievoorzitter van de VVD heeft stelselmatig ingespeeld op de bevestiging van verkeerde opvattingen over migranten.”

Het gevolg daarvan is dat mensen op het verkeerde been zijn gezet en onlustgevoelens zijn aangewakkerd. Zo praten mensen in bepaalde buurten al zeer negatief over Turken en Marokkanen die verschillende vrouwen zouden hebben, gaf Apostolou als voorbeeld.

Apostolou stelde verder dat de doelstelling van een breed gesprek onder de bevolking over het minderhedenbeleid is gelukt. Hij prees coördinerend minister Dales (binnenlandse zaken) voor haar geslaagde poging het gesprek in het land te stimuleren en daarvoor de voorwaarden te hebben geschapen. Er zijn concrete resultaten behaald in de discussies over de Nederlandse taal (100 miljoen gulden van het kabinet voor het wegwerken van wachtlijsten bij basiseducatie), over de arbeidsmarkt, de opvang van nieuwkomers en de toekomst van migrantenjongeren. Wel ontbreekt het volgens de PvdA'er nog hier en daar aan een volwassen benadering van sommige beleidsmakers. Die vluchten volgens hem in voorstellen voor een “harde aanpak”, “sancties” en “uitzetting”.