Albrecht stapt uit raad van bestuur Hoogovens

ROTTERDAM, 19 JUNI. Dr. M. Albrecht legt op medisch advies op 1 september zijn functie als lid van de raad van bestuur van Hoogovens neer.

Albrecht is op het moment binnen het bestuur verantwoordelijk voor centrale controlling, financiën, belastingen, centrale personeelszaken en organisatie. Drs. J.F. van Duyne (50) is de opvolger van Albrecht. Van Duyne is op het moment binnen de raad van bestuur verantwoordelijk voor de divisie aluminium.

Met het vertrek van Albrecht raakt de raad van bestuur van Hoogovens binnen korte tijd twee ervaren leden kwijt. Al eerder werd bekend dat bestuursvoorzitter ir. O. van Royen op 31 december afscheid neemt. De opvolger van Van Royen is ir. M. van Veen, die op het moment leiding geeft aan de divisie Staal.

Albrecht kwam in 1962 in dienst van Hoogovens. Hij is sedert 1977 lid van de raad van bestuur, waar hij altijd belast is geweest met financiële en personele aangelegenheden. Hij is ondermeer vice-voorzitter van de werkgeversvereniging VNO. Daarnaast is hij president-commissaris van de KLM.

Commissarissen willen per 1 september drs. H.A.M. Vrins, nu directielid van Hoogovens Aluminium, benoemen tot nieuw lid van de raad van bestuur, zo heeft Hoogovens meegedeeld. Tot opvolger van Vrins als directieleid van Hoogovens Aluminium zal worden benoemd ir. H. de Hullu, nu directeur van Vaassen Aluminium en coördinator van de foliebedrijven.