Akkoord met Suriname over hernieuwde relatie

DEN HAAG, 19 JUNI. President Venetiaan van Suriname en premier Lubbers hebben gistermiddag een raamverdrag ondertekend inzake vriendschap en nauwere samenwerking, waarmee de banden tussen de twee landen strakker zullen worden aangehaald.

Daarnaast hebben de ministers voor ontwikkelingssamenwerking Pronk en Sedoc een protocol ondertekend over de besteding van 1,3 miljard gulden, die Suriname nog krachtens een verdrag uit 1975 tegoed heeft van Nederland. Op de snelheid waarmee de hulp wordt verleend heeft Nederland zich niet vastgelegd.

Het bedrag is verdeeld over de volgende posten: een investeringsprogramma ter verbetering van de infrastructuur (175 miljoen), een sociaal programma om ongewenste effecten van de economische aanpassing op te vangen (150 miljoen), stimulering van de particuliere produktie inclusief betalingsbalanssteun (300 miljoen), wederopbouw en ontwikkeling van het binnenland (50 miljoen), versterking van rechtsstaat en overheidsapparaat (75 miljoen) en steun voor onderwijs, volkshuisvesting en gezondheidszorg (250 miljoen). Het resterende geld (0,3 miljard) kan worden gebruikt om de eerdergenoemde bedragen te zijner tijd te verhogen en eveneens worden benut voor andere in het raamverdrag vermelde doelstellingen.

In het raamverdrag wordt bepaald dat beide staten zich sterk zullen maken voor handhaving en bevordering van de rechtsstaat, de eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van de misdaad. Beide staten zullen vooral de georganiseerde grensoverschrijdende misdaad aanpakken.

Naast versterking van democratie en rechtsstaat zullen beide landen zich inspannen voor de structurele versterking van het overheidsapparaat en voor de economische ontwikkeling. Nederland zal als de middelen zijn uitgeput nieuwe steun aan Suriname geven in overleg met het Nederlandse parlement. Eind dit jaar zullen besprekingen worden gehouden over binnenkomst en verblijf van wederzijdse onderdanen. Paramaribo wil dat de visumplicht wordt afgeschaft. Nederland verzet zich daartegen.

Voor steun aan de betalingsbalans zal Nederland binnenkort 40 miljoen gulden overmaken. Per 1 november zal in Suriname het aanpassingsprogramma beginnen, dat door de EG via het bureau Coopers & Lybrand is aanbevolen voor het herstel, de groei en de structurele aanpassing van de economie. Nederland draagt bij aan de uitvoering van dit programma. Na de besteding van 40 miljoen gulden betalingsbalanshulp zal Nederland in overleg met Suriname nieuwe bedragen vaststellen. Daarbij zullen ook experts van de EG worden betrokken.

Naast de aanstelling van een Nederlandse militaire attaché kunnen ook justitie- en politiedeskundigen worden verbonden aan de ambassades van beide landen. Surinaamse ambtenaren, militairen en politiefunctionarissen worden in de gelegenheid gesteld in Nederland ervaring op te doen.

Beide landen houden periodiek overleg over het buitenlandse beleid en verlenen elkaar technische bijstand op het gebied van defensie. Beide staten werken samen op diplomatiek en consulair gebied door het wederzijds verlenen van faciliteiten.

Anderhalf jaar na een eerste suggestie van minister Hirsch Ballin aan premier Lubbers om de relatie met Suriname op een nieuwe leest te schoeien ligt er nu een uitgewerkt verdrag, waarover president Venetiaan zich gistermiddag met een glimlach tevreden toonde en dat premier Lubbers omschreef als “een overbrugging die Suriname in staat moet stellen om ook materieel soeverein te worden”.