Zestig procent van kiezers voor aanblijven kabinet

DEN HAAG, 18 JUNI. Zestig procent van de kiezers zou het liefst zien dat het huidige kabinet-Lubbers/Kok de volle termijn uitzit, tot de verkiezingen in 1994.

Het deel dat verwacht dat het kabinet het inderdaad zal halen is nog iets groter: 64 procent. Dit blijkt uit een vandaag gepresenteerde NIPO-enquête onder 900 mensen van 18 jaar en ouder. De steun voor het kabinet is opmerkelijk, omdat volgens de laatste opiniecijfers de coalitiepartijen CDA en PvdA zelf hun gezamenlijke meerderheid in het parlement zouden verliezen. Bij de kiezers die vorig jaar bij de laatste verkiezingen CDA stemden, is de steun voor het kabinet het grootst. Van hen hoopt 79 procent dat het kabinet het haalt. Bij de PvdA ligt dat cijfer op 57 procent. Drieëndertig procent van de PvdA-aanhang ziet liever dat het kabinet vertrekt.