Theaterkaart RUG voor eerstejaars

GRONINGEN, 18 JUNI. Eerstejaars studenten van de Rijksuniversiteit in Groningen krijgen met ingang van het nieuwe studiejaar een gratis jongerentheaterkaart.

Op die manier wil de universiteit de studenten meer cultureel vormen. De actie is opgezet in samenwerking met de Stadsschouwburg en het cultuurcentrum De Oosterpoort. De jongerenkaart geeft een korting van tien tot twintig procent op toneelvoorstellingen en concerten in heel Nederland. Ouderejaars kunnen de kaart kopen voor een bedrag van zes gulden. De kaart wordt uitgegeven door de Vereniging van Schouwburg- en concertgebouwdirecteuren in Nederland.

De RUG wil haar studenten ook stimuleren tot een actieve kunstbeoefening. Om dit te bereiken wordt de kwaliteit van de diverse voorzieningen, zoals het universiteitstheater, het Groninger studentencabaret en de Universitaire Stichting Vormingsactiviteiten (Usva) verhoogd en worden de instellingen geprofessionaliseerd. Om meer samenhang aan te brengen tussen deze culturele instellingen wordt onder meer gedacht aan de oprichting van een facilitaire organisatie van alle culturele verenigingen binnen de universiteit.