Rekenkamer: fraude vaak niet vervolgd

DEN HAAG, 18 JUNI. De Belastingdienst meldt ten onrechte één op de drie vermoedelijke belastingdelicten niet aan voor strafrechtelijke vervolging. Vooral als het gaat om grote bedrijven willen de betrokken ambtenaren “de relatie met de belastingplichtige niet in gevaar brengen”.

Dit schrijft de Algemene Rekenkamer in haar vandaag gepubliceerde halfjaarlijkse verslag. De Belastingdienst is verplicht alle gevallen van belastingontduiking waarmee meer dan 50.000 gulden is gemoeid te melden bij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek heeft staatssecretaris Van Amelsvoort (Financiën) een werkgroep benoemd die beziet of de vervolgingsrichtlijnen moeten worden aangepast.

In de Tweede Kamer zei Van Amelsvoort gisteren dat hij “sympathiek” stond tegenover het voorstel van CDA en PvdA om de opbrengst van een strenger anti-fraudebeleid direct aan de belastingbetaler terug te geven. Minister Hirsch Ballin (justitie) kondigde aan dat de boete voor werkgevers met illegale werknemers wordt verhoogd van 750 gulden tot ten minste 2000 en maximaal 10.000 gulden.

In zijn vandaag gepubliceerde jaarverslag maakt de Economische Controle Dienst melding van fraude in de verzekeringswereld, waar tussenpersonen de ontvangen premies niet doorsluisden naar verzekeringsmaatschappijen, en fraude door aannemers die van de oficiële aanbesteding een schertsvertoning maakten.