PvdA wil uitkering nabestaanden meer aan inkomen koppelen

DEN HAAG, 18 JUNI. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil de uitkering voor weduwen en weduwnaars meer afhankelijk van het eigen inkomen maken dan staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) heeft voorgesteld in de nieuwe Algemene Nabestaandenwet (ANW). Groen Links zal hiertoe een concreet voorstel indienen, ook al is de meerderheid van de Tweede Kamer daar niet voor te vinden.

Dit bleek gisteren bij de behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer. De wens van de PvdA moet er volgens Kamerlid Kalsbeek toe leiden dat “de goed verdienende weduwnaar minder of geen uitkering krijgt en de weinig verdienende weduwe meer”. Zij doelde op de situatie dat weduwnaars of weduwen zonder kinderen en met een inkomen van meer dan 40.000 gulden bruto per jaar ook volgens het nieuwe wetsvoorstel op een uitkering van ongeveer 500 gulden per maand kunnen rekenen. “Dat is toch eigenlijk niet nodig.”

Staatssecretaris Ter Veld bestreed de suggestie van haar partijgenoten. Niet alleen omdat een volledig inkomensafhankelijke nabestaandenuitkering in strijd zou zijn met het internationale ILO-verdrag hierover, maar ook omdat zij vreest dat hierdoor werken voor een weduwe te onaantrekkelijk wordt. Als zij een betaalde baan aanvaardt, wordt in die situatie haar uitkering zodanig gekort dat de weduwe er netto zelfs op achteruit zou kunnen gaan. Volgens de PvdA-fractie weegt dit nadeel in dit geval niet op tegen het belang van een hogere uitkering voor de weduwe.

De PvdA zal het meningsverschil met de staatssecretaris niet op de spits drijven, maakte Kalsbeek duidelijk, omdat er voor het overige sprake is van een “goed wetsontwerp”. Zij voelde er niet voor om door concessies aan de VVD alsnog aan een meerderheid voor het voorstel van Groen Links te komen. VVD'er Linschoten liet doorschemeren dat hij wel voor een korting van de uitkering van "rijke weduwnaars' te vinden is, maar dat zo'n maatregel niet tot die groep moet worden beperkt. De VVD is ook tegen een (verlengde) uitkering voor nabestaanden met kinderen tot 18 jaar; die leeftijd moet volgens haar tot 12 worden verlaagd, maar ze krijgt daarvoor geen steun.