Overeenstemming met Suriname over raamverdrag nog niet volledig

DEN HAAG, 18 JUNI. Het verdrag tussen Nederland en Suriname over het aanhalen van de betrekkingen is voor 95 procent rond maar aan het eind van de ochtend werden de besprekingen opgeschort tot na de lunch. Suriname wil meer duidelijkheid over de besteding van de 1,3 miljard gulden waar het land krachtens een verdrag met Nederland uit 1975 recht op heeft.

De Nederlandse regering wil bij het verstrekken van de gelden nagaan hoe democratie en rechtsstaat in Suriname zich ontwikkelen en of het economische aanpassingsplan ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dat aanpassingsbeleid heeft geen kans van slagen als Suriname zelf niet geneigd is bepaalde offers te brengen, meent de regering. Aan de economische achteruitgang in Suriname is niet Nederland schuldig maar het Surinaamse leger, dat tweemaal een staatsgreep pleegde, aldus het regeringsstandpunt.

Gisteravond hadden de ministers Sedoc en Pronk van ontwikkelingssamenwerking overeenstemming bereikt over de verdeling van de gelden over vier categorieën. Maar tijdens de besprekingen vanochtend heeft de Surinaamse delegatie dat compromis van tafel geveegd. Suriname wil sneller over de ontwikkelingsgelden kunnen beschikken en grote sommen gebruiken om het aanpassingsplan te financieren en de burgers te compenseren voor de rigide maatregelen die dat plan de Surinaamse bevolking oplegt. Den Haag houdt vast aan de eis om alleen solide projecten te financieren. “Paramaribo is slechts op de korte termijn gediend met het inpompen van veel geld. Daarmee hebben we leergeld betaald en het kan niet de bedoeling zijn om met het nieuwe verdrag nu maar met geld te smijten”, zei een lid van het Nederlandse onderhandelingsteam.

De verwachting was dat het raamverdrag vanmiddag vóór het vertrek van president Venetiaan naar België zou worden getekend. In een apart protocol wordt vastgelegd over welke gelden Suriname op korte termijn kan beschikken. Ook heeft Nederland herhaald dat als de ontwikkelingsgelden ten bedrage van 1,3 miljard gulden zijn besteed en nieuwe hulp nodig is, Nederland daarvoor fondsen ter beschikking zal stellen. Op de hoogte van dat bedrag wil Den Haag zich niet vastleggen.

De besprekingen vanochtend werden een aantal keren onderbroken. Premier Lubbers nam minister Sedoc mee naar zijn "torentje' om teksten van het raamverdrag te wijzigen en op een compromis aan te sturen. Dat lukte tegen twaalf uur niet en besloten werd om in kleine groepjes uiteen te gaan en om één uur het overleg te hervatten.