Onderwijs

Het redactioneel hoofdartikel "Het onderwijs en...' (NRC Handelsblad, 27 mei) kritiseert de nu aangenomen wettelijke regeling van de basisvorming in het voortgezet onderwijs.

Voorop staat dat de structuur van de zogeheten mammoetwet niet verandert (regeerakkoord). Deze wordt dus niet “ingeruild voor weer een andere kolos”. Zij wordt alleen gemoderniseerd en eigenlijk gewijzigd volgens haar oorspronkelijke doelstellingen (Cals).

Dat alle aandacht wordt gericht op “onderwijs hervormen in plaats van onderwijs geven” is als zodanig niet waar. De wet wordt gewijzigd om beter onderwijs, dat past bij de huidige samenleving, te kunnen geven. Dat is waar het staatssecretaris Wallage om gaat. Natuurlijk wil hij ook een eind maken aan een slepende discussie die het hele voortgezet onderwijs al jarenlang verziekt maar de verbetering van het onderwijs staat bij hem voorop.

De middenschool waarom het debat in de jaren zeventig begon “mocht het terecht niet worden”, aldus hoofdartikel. De middenschool doet echter in geen enkel opzicht onder voor "traditioneel' voortgezet onderwijs, maar geeft de leerlingen meer zelfstandigheid en mondigheid, meer verantwoordelijkheidsbesef, en meer sociale vaardigheden. De scholen kennen bijna geen drop outs en er wordt weinig gespijbeld. En van alle middenscholen, neemt het leerlingenaantal soms spectaculair toe. In tegenstelling tot dat van vele andere scholen.

De angst bij de onderwijsgevenden voor "leerfabrieken', die blijkt uit de onderwijsenquête van deze krant, berust eveneens op vooroordelen. Het blijkt namelijk in de praktijk goed mogelijk te zijn ook grote, zelfs grote scholen (gemeenschappen) zodanig te organiseren dat van het gevreesde verdrinken van de leerling in een anonieme massa geen sprake is.

De wet geeft schoolbesturen en directies de vrijheid om veel bij het oude laten. Er is geen sprake van een "gigantische hervormingsoperatie'. En evenmin wordt het onderwijs "eenvormiger'. De scholen kunnen, al moeten ze dan dezelfde vijftien vakken onderwijzen, hun onderwijs een eigen karakter geven.

    • Drs J.A. van Nieuwenhuijzen