Omroepen moeten 50 mln bijdragen

DEN HAAG, 18 JUNI. De omroepen moeten jaarlijks 50 miljoen uit eigen inkomsten bijdragen aan de programmering.

Een grotere financiële zelfstandigheid van de omroepen is wenselijk en zal bijdragen aan de "weerbaarheid' op de omroepmarkt. Minister d'Ancona (WVC) schreef dat gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. Zij reageert daarmee op een onlangs verschenen rapport van de commissie-Van der Zwan, die berekende dat de omroepen beschikken over een ongebonden bedrijfsvermogen van ruim 200 miljoen gulden. d'Ancona deelt de opvatting van de commissie dat verdere groei van de vermogens van de omroepen onnodig en ongewenst is.