NV wil meer subsidie Rijk voor Zeedijk

AMSTERDAM, 18 JUNI. Indien de overheid op korte termijn geen subsidies meer verstrekt dreigt de Zeedijk in de Amsterdamse binnenstad weer te vervallen tot een centrum van drughandel. Daarmee zouden de miljoenen die tot nu toe in de opknapbeurt van de Zeedijk zijn gestopt vergeefs zijn geweest, aldus de NV Economisch herstel Zeedijk.

Volgens directeur ir. J. Nieuwenweg dreigt door de stopzetting van stadsvernieuwingsgelden het renovatieproces van de Zeedijk te stagneren. De opknapbeurt van de kop van de Zeedijk, vroeger het symbool van de drughandel in de hoofdstad, is nagenoeg voltooid. Met de terugkeer van winkels en bewoners is de straathandel en het druggebruik op het eerste deel van de Zeedijk praktisch verdwenen.

De drughandel en alle overlast hebben zich echter verplaatst naar het tweede, nog niet gerenoveerde deel van de Zeedijk, meer tegen de Nieuwmarkt aan. Indien dit gedeelte niet snel opgeknapt wordt dreigt de overlast zich weer te verspreiden, vreest directeur Nieuwenweg.

Voor het opknappen van het laatste deel van de Zeedijk is naar een schatting van de NV Economisch herstel 23 miljoen gulden nodig. Een belangrijk deel daarvan zou opgebracht moeten worden uit stadsvernieuwingsgelden. Volgens de NV moet de gemeente nog dit najaar stadsvernieuwingsgelden vastleggen voor het opknappen van het laatste stuk Zeedijk. De totale renovatie zou dan binnen drie tot vier jaar voltooid moeten zijn. Een snelle beslissing is volgens de NV nodig, omdat vanuit de criminele sector grote belangstelling bestaat om panden op de Zeedijk over te nemen.

De NV Economisch herstel, die voor de helft in handen is van de gemeente Amsterdam en voor de andere helft van een aantal banken, heeft de afgelopen zes jaar in totaal 26 miljoen gulden geïnvesteerd in de opknapbeurt van de Zeedijk. De operatie verloopt tot nu toe redelijk succesvol, aldus de NV. Volgens de laatste taxaties zijn panden die door de NV zijn gekocht en opgeknapt inmiddels 28 miljoen gulden waard. Vrijwel alle winkelpanden zijn inmiddels bezet. Voor de woningen op de Zeedijk bestaat een wachtlijst van 200 mensen.