NS willen dit jaar 1,5 miljard gulden lenen

ROTTERDAM, 18 JUNI. De Nederlandse Spoorwegen willen dit jaar 1,5 miljard gulden lenen op de kapitaalmarkt. Dat is ruim twee keer zoveel als vorig jaar toen de NS 681 miljoen gulden leenden. De komende jaren wil het bedrijf jaarlijks meer dan 1 miljard aantrekken op de kapitaalmarkt. Dit staat in het jaarverslag van de NS.

Hoofd financiën drs. F.A. Vermaak sluit niet uit dat dit jaar of in de komende jaren obligatieleningen zullen worden uitgeschreven. Nu lenen de NS van financieringsmaatschappij Eurofima en op de onderhandse markt.

Eurofima is een financieringsmaatschappij van 16 Europese spoorwegmaatschappijen waarin de NS een belang van 6 procent heeft. Eurofima leent tegen "Triple A-condities' (zeer gunstige voorwaarden) op de internationale kapitaalmarkt en leent het geld tegen dezelfde voorwaarden weer uit aan de aangesloten spoorwegmaatschappijen. De NS mogen zelf niet in het buitenland lenen omdat de leningen door de overheid worden gegarandeerd.

In 1991 was de financieringsbehoefte ten opzichte van het jaar daarvoor (212 miljoen gulden) al ruim vertweevoudigd. Vorig jaar trokken de NS voor 212 miljoen gulden aan leningen aan bij Eurofima. Vermaak verwacht in de komende jaren de financieringsbehoefte te dekken door een beroep te doen op Eurofima en de onderhandse markt en eventueel obligatieleningen uit te schrijven. Elke bron moet voor ongeveer een derde van het bedrag zorgen.

De NS hebben het geld nodig om de plannen uit Rail 21 te realiseren. De spoorwegen investeren zowel in infrastructuur als in rollend materieel. Vorig jaar beliepen de investeringen 1,6 miljard gulden. De NS hopen dat het huidige materieeltekort door een grote bestelling van dubbeldeks treinstellen in 1995 zal worden ingelopen. Uitbreidingen van het spoorwegnet worden door de overheid gefinancierd, maar omdat de overheid niet over voldoende middelen beschikt zullen de NS tot 1 januari 1994 maximaal 600 miljoen gulden voorfinancieren. Vanaf die datum neemt de overheid deze leningen over.

De NS sloten 1991 af met een “bevredigend” positief resultaat van 97 miljoen gulden (1990: 88 miljoen gulden).