Museumkwartier

Bij de discussies over de herinrichting van het Museumplein werd ik herinnerd aan het boek van Simon Schama waarin hij de "Embarassment of the riches' in zeventiende eeuws Nederland beschrijft: het rijke bezit mocht niet of nauwelijks getoond worden.

In het bestemmingsplan van het Museumplein wordt nieuwbouw op het plein beoogd terwijl de ingangen van de musea van het plein afgewend blijven. Tot in lengte van dagen zullen we derhalve via de achterdeur de cultuurtempels moeten binnensluipen. Een ieder die ooit over The Mall in Washington gelopen heeft zal waarschijnlijk beamen dat Amerikanen geen enkele moeite hebben hun culturele rijkdom te tonen, integendeel, de entrees van de daar aanwezige musea nodigen uit tot binnenkomen. Als ik een voorstel mag doen aan de bestuurderen: Draai de ingangen van de musea naar het Museumplein, sluit het plein af voor alle verkeer en creëer daarmee een luisterrijk wandel-gebied voor stadsbewoners en toeristen.

    • Menno Huisman