Mandaat

Je bent volksvertegenwoordiger of je bent het niet en je kunt tegelijkertijd volksvertegenwoordiger zijn op verschillende niveaus. Met andere woorden: je kunt het lidmaatschap van een gemeenteraad, van Provinciale Staten, van Tweede of Eerste Kamer en van het Europese Parlement combineren. Ongetwijfeld heel veel van het goede, maar uitgesloten is het niet (uitgesloten is alleen de combinatie van het lidmaatschap van Tweede Kamer en Eerste Kamer).

Het woord "dubbelmandaat' is dus geen vies woord en de parlementaire geschiedenis heeft zelfs een driedubbelmandaat gekend: toen de SDAP'er W. Drees in 1933 lid van de Tweede Kamer werd was hij reeds lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland en van de gemeenteraad van 's-Gravenhage - voor een man van zijn formaat was het blijkbaar geen probleem al deze lidmaatschappen een aantal jaren te blijven combineren.

Om tot de actualiteit terug te keren: de suggestie van premier Lubbers voor een dubbellidmaatschap van het nationale en het Europese parlement is zeer toe te juichen. Volksvertegenwoordigers behoren geen benarde bureaucraten en specialisten te zijn; het lidmaatschap van een of meer vertegenwoordigende lichamen is immers geen "baantje', maar een roeping, waaraan breedheid van visie en ruimheid van oordeel veel kunnen bijdragen.

    • B. Waanders