Maastricht (1)

Denemarken heeft als eerste in Europa de discussie over "Maastricht' op gang gebracht. Het belang van kleine landen is hiermee opnieuw aangetoond.

De waarde van diversiteit is groot, in de natuur zowel als in sociale groeperingen. Zij voorkomt het ontstaan van een kwetsbare mono-cultuur, gedomineerd door een onbeheersbaar, bureaucratisch, centralisme.

Mijns inziens is "Maastricht' culturele regressie, in vergelijking tot ontwikkelingen in Oost- en Zuid-Oost-Europa, hoewel de perceptie in West-Europa tot nu toe omgekeerd was. Wellicht zal dit veranderen.

    • K.F.J. Niebling