Krim-Tataren: we blijven hier tot de dood

SIMFEROPOL, 18 JUNI. Ze hebben allemaal hun gezin en goede baan eraan gegeven. En nu leven ze in een holwoning. Oesin bijvoorbeeld was ingenieur in Samarkand. Amed had in Tsjirsjik een mooie carrière als beroepsatleet in het verschiet liggen. En Moestafa, gepensioneerd voorman in een elektriciteitscentrale, zou van zijn spaargeld in zijn eigen koopwoning in Tasjkent een redelijk zorgeloze oudedag hebben kunnen genieten.

Haptonoom Ted Troost heeft jaren niet gestemd, want hij was het altijd oneens met de politiek. Dit jaar wel, op Bolkestein (VVD), omdat hij vreesde dat anders 'ongewenste partijen' waren komen bovendrijven.

    • Hubert Smeets