Kader NU'91 tegen CAO ziekenhuizen

UTRECHT, 18 JUNI. De vakbond voor verpleegkundigen en ziekenverzorgenden NU'91 legt het gisteren bereikte onderhandelingsresultaat voor een CAO in het ziekenhuiswezen met een negatief advies aan zijn leden voor. Een grote meerderheid van de kaderleden toonde zich gisteravond tegenstander van het tekenen van de CAO. De bond beraadt zich nog op een aansprekende symbolisch actie voor de zomervakantie.

Bonden en werkgevers in het ziekenhuiswezen bereikten gisterochtend na 22 uur onderhandelen een akkoord voor een tweejarige CAO. Hierin werd onder meer een loonsverhoging van 4,5 procent per 1 juli van dit jaar, een loonsverhoging van 4 procent per 1 april volgend jaar en een eenmalige uitkering van 1 procent in maart volgend jaar overeengekomen. Over de loonparagraaf is NU'91 niet ontevreden, hoewel de bond 5 procent loonsverhoging had geëist.

Op een landelijke bijeenkomst van kaderleden legde onderhandelaar W. Reitsma gisteravond een lijstje met NU'91-eisen op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden op de overheadprojector. Daarnaast stond met minnetjes en plusjes aangegeven wat ervan was binnengehaald.

Een overwerk- en bereikbaarheidstoeslag voor deeltijders gelijk aan die van voltijders: afgewezen. Verlenging van het ouderschapsverlof als de werkgever er niet in slaagt voldoende kinderopvang te regelen: afgewezen. Faciliteiten voor een verpleegconvent: afgewezen. Recht op drie weken aaneengesloten vakantie: afgewezen. Zo ging het nog even door. Alleen de punten die ook de andere bonden op hun lijstje hadden staan, werden binnengehaald. Reitsma: “Ik ervaar dat NU'91 in een marginale positie wordt gedrukt aan de CAO-tafel. Voor ons was het kiezen of delen.”

NU'91 is ook niet te spreken over de oplossing die gekozen is voor de herziening van het functiewaarderingsstelsel. Overeengekomen is een onderzoek te laten verrichten en de resultaten in de CAO-onderhandelingen van 1994 mee te nemen. Dat duurt NU'91 allemaal veel te lang. Het betekent volgens de bond dat er weer twee jaar lang niets substantieels wordt gedaan aan de verbetering van de positie van de verpleging binnen de instellingen. Daarom wil NU'91 zich vanaf september gaan richten op het realiseren van een eigen CAO voor die beroepsgroep.