Installatiebedrijf Borsje & Buysman in problemen

Het Rotterdamse installatiebedrijf Borsje & Buijsman (450 werknemers in 10 vestigingen in Nederland), staat op de rand van een bankroet.

Het bedrijf heeft de vakbonden en het Gak gemeld geen geld meer in kas te hebben om de lonen uit te betalen. De banken hebben de kredietkraan dichtgedraaid. De schuldenlast van het installatiebedrijf zou tot tussen de 15 en 20 miljoen gulden zijn opgelopen. Het bedrijf is in nood geraakt door verliezen met name in de Rotterdamse vestiging. De Industriebond FNV overlegt met de Bedrijfsvereniging over een tijdelijke overneming van de loonbetalingen. De directie is inmiddels op non-actief gesteld en vervangen door een driehoofdig interim-managementteam.