Ierland velt vandaag vonnis over Verdrag van Maastricht

DUBLIN, 18 JUNI. In Ierland zijn vanmorgen om negen uur de stembussen opengegaan voor het referendum over het Verdrag van Maastricht. Politici van de regeringspartijen Fianna Fal en Progressieve Democraten en de oppositiepartijen Fine Gael en Labour doen vandaag overal in het land nog hun uiterste best de 2,5 miljoen kiesgerechtigden tot een "ja' tegen de monetaire en politieke unie in Europa te bewegen. Hun zorg betreft vooral de circa 600.000 kiezers die in een laatste peiling, afgelopen maandag, nog weifelden over een "ja' of "nee'. Zij kunnen de voorspelde uitslag van een comfortabele meerderheid vóór verdergaande Europese integratie nog in het tegendeel doen verkeren.

"Nee'-activisten hebben vandaag de wind mee omdat de katholieke feestdag van Corpus Christi gedurende de hele dag kiezers op elk heel uur voor de mis naar de kerk drijft. De grote St. Mary's Pro-kathedraal in het centrum van Dublin zat vanmorgen om acht uur al vrij vol en de campagneleider van de anti-abortus Pro Life-beweging was een van de kerkgangers. Hij zei dat zijn mensen overal in het land pamfletten zouden uitdelen en kerkgangers zouden bewegen liever "nee' te gaan stemmen dan niet naar de stembus te gaan.

De Ieren hebben al twaalf keer in een referendum hun stem uitgebracht. Acht keer volgden zij de aanbeveling van de regering, vier keer verwierpen zij die. Het meest recente voorbeeld van zo'n tik op de vingers voor de zittende regering was het referendum van 1986 over het voorstel echtscheiding mogelijk te maken. In volstrekte tegenstelling tot de voorspelling werd dat toen door de Ierse bevolking met een tweederde meerderheid verworpen. Waar het over hechtere Europese samenwerking ging, hebben de Ieren echter altijd massaal voor gestemd: met 82.4 procent tegen 16.8 procent in 1972 (toetreding tot de Gemeenschap) en met 69.6 procent tegen 29.9 procent bij de Europese Akte in 1987.

De telling van de stemmen begint morgenochtend en de definitieve uitslag wordt niet eerder bekend dan vrijdagavond.

Twee weken geleden verwierp de Deense bevolking met een nipte meerderheid ratificatie van "Maastricht'. Een tweede "nee' zou waarschijnlijk de doodsteek betekenen voor het verdrag. Formeel moet het door alle twaalf landen worden aanvaard om in werking te treden.

    • Hieke Jippes