Hoofdpunten uit cao voor ziekenhuizen

Enige punten uit het gisteren bereikte onderhandelingsresultaat voor een CAO ziekenhuiswezen:

4,5 procent loonsverhoging per 1 juli 1992

één procent eenmalige uitkering in maart 1993

vier procent loonsverhoging per 1 april 1993

instellen van een onderzoek naar functiewaardering, met bijzondere aandacht voor zorgaspecten, managementtaken en sekse-discriminatie

terugdringen van het ziekteverzuim met 1 procent op 1 januari 1993 ten opzichte van 1 januari 1991

verhoging compensatie bereikbaarheidsdiensten met een derde

verhoging vergoeding slaapdiensten van 21 naar 40 gulden per nacht

uitbreiding zakgeldregeling leerlingen

verbetering regeling vakbondsverlof

twee extra vrije dagen bij registratie niet-huwelijks samenlevingsverband

voorkeursregeling voor interne kandidaten bij vacatures

mogelijk niet opgenomen adv-dagen uit te betalen

er komt een stimuleringsregeling voor kinderopvang

invoering calamiteitenverlof wegens gezinsomstandigheden van twee maal acht uur per jaar