ECD treedt vaker op tegen fraude in bedrijfsleven

DEN HAAG, 18 JUNI. Het aantal processen-verbaal door de Economische Controle Dienst (ECD) steeg vorig jaar van 5.653 tot 6.229. Onder meer werden merkenfraude, overtredingen van de winkelsluitingswet, fraude in de verzekeringswereld en aannemersfraude bij aanbestedingen aangepakt. Dit blijkt uit het eerste jaarverslag van de ECD.

De ECD voerde vorig jaar 18.580 onderzoeken uit, waarbij men in ruim 10.000 gevallen op strafbare feiten stuitte. Via een proces-verbaal werd bij elkaar aan boetes ongeveer 11 miljoen gulden opgelegd. De waarde van de goederen die in beslag werden genomen bedroeg 27 miljoen.

De ECD zag vorig jaar de twee directeuren vertrekken en fungeerde een half jaar onder interim-management. Er wordt nu gestudeerd op het samengaan van de dienst met de Algemene Instpectie Dienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Wegens merkenfraude nam de ECD vorig jaar goederen ter waarde van “vele miljoenen guldens” in beslag. Benzinepomphouders bleken vorig jaar bijzonder hardnekkig in het overtreden van de winkelsluitingstijdenwet. Van de 2.190 onderzoeken eindigden er 1.381 in een proces verbaal en daarvan waren 1.71 “zware gevallen”, aldus het jaarverslag.

Verzekeringsmaatschappijen èn verzekerden worden het slachtoffer van “grootschalige fraude” door tussenpersonen en gevolmachtigden, zo bleek vorig jaar uit een ECD-onderzoek. De verzekeringen werden niet ondergebracht bij een maatschappij; de tussenpersoon stak de premies zelf in zijn zak. Als een schade werd gemeld, werd de verzekering alsnog aangemeld bij een maatschappij, die daarop de schade vergoedde. De ECD bespreekt nu met de overkoepelende organisaties in de verzekeringswereld èn met overheidsdiensten hoe deze fraude kan worden teruggedrongen.