Drugsagenten VS zijn weer tijdelijk welkom in Mexico

MEXICO-STAD, 18 JUNI. Mexico heeft besloten het verbod op alle activiteiten van Amerikaanse drugsbestrijders in het land voorlopig op te schorten.

De Mexicaanse regering had het verbod uitgevaardigd nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof maandag had bepaald dat de Verenigde Staten het recht hebben overtreders van de Amerikaanse wet in het buitenland te ontvoeren

Het Mexicaanse ministerie van buitenlandse zaken wil nu de uitkomst van gesprekken over herziening van het Mexicaans-Amerikaanse uitleveringsverdrag afwachten, lopende gemeenschappelijke operaties niet in gevaar brengen en vermijden “een verkeerd signaal aan de drugshandelaren te geven”.

Intussen hebben de hoogste politieke en justitiële vertegenwoordigers van inmiddels elf LatijnsAmerikaanse landen hebben geprotesteerd tegen de uitspraak van het hof.

De Chileense president Patricio Aylwin verklaarde gisteren: “Als man van het recht kan ik dit niet begrijpen. Geen staat mag geweld en misdaad gebruiken. Ontvoering is een misdaad”. De president van het Chileense Hooggerechtshof noemde de Amerikaanse uitspraak “een juridische absurditeit”. Zijn Peruaanse collega noemde de beslissing “een aanslag op het internationale recht”.

Nicaragua zal de “zeer ernstige en ontoelaatbare beslissing nooit accepteren”. De Verenigde Staten “kunnen geen wetten voor andere landen maken”.

De auteur van het hoofdartikel van de Cubaanse krant Granma vraagt zich af wat er zou gebeuren als de bewoners van de “door de yankee-invasie verwoeste wijken” in Panama president George Bush zouden ontvoeren of als de Vietnamezen hetzelfde zouden doen met de verantwoordelijken van de “wilde slachtpartij” in My Lai. “Of wat zou er gebeuren als de Irakezen generaal Norman Schwarzkopf zouden jagen die de geperfectioneerde slachting van tienduizenden kinderen tijdens de Golfoorlog aanvoerde?”

Ook in Colombia, Venezuela, Guatemala, Ecuador, Costa Rica en Bolivia werd de Amerikaanse beslissing door regering en justitie veroordeeld. (AFP, Reuter)