Compromis over Haagse belasting

DEN HAAG, 18 JUNI. De fracties van CDA, VVD en PvdA in de Haagse gemeenteraad hebben vanochtend een compromis bereikt over de verhoging van de onroerend goedbelasting.

De afgelopen dagen was hierover een crisissfeer ontstaan. De raad debatteert vandaag over de voorjaarsnota die voorziet in een bezuiniging van bijna zeventig miljoen gulden. In de eind april uitgebrachte voorjaarsnota gaan B en W uit van een trendmatige verhoging van de onroerend goedbelasting met drie procent. De afgelopen dagen werd duidelijk dat VVD en CDA de burger die lastenverzwaring wilden besparen, maar dat voorstel stuitte op bezwaren van de PvdA. In de loop van de ochtend hebben de coalitie-genoten van CDA, VVD en PvdA elkaar gevonden op een verhoging van 1,75 procent van de onroerend goedbelasting voor gebuikers.