Bush en Jeltsin: zeven verdragen

WASHINGTON, 18 JUNI. De Amerikaanse president, Bush, en zijn Russische collega, Jeltsin, hebben gisteren in Washington een zevental verdragen getekend.

Een verdrag van samenwerking en vriendschap dat in algemene termen de grondslag legt onder de nieuwe relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland. De twee landen zullen op politiek, militair en economisch terrein nauw met elkaar samenwerken en eventuele geschillen op een vreedzame manier beslechten. Dit verdrag legt de fundamenten van de nieuwe, vriendschappelijke verhouding tussen de twee landen officieel vast.

Een akkoord over nucleaire ontwapening dat voorziet in een reductie van de aantallen strategische kernwapens die aanzienlijk verder gaat dan vorig jaar werd afgesproken in het START-verdrag, dat tussen de VS en de Sovjet-Unie werd gesloten. Het maximum aantal kernkoppen gaat terug naar 3.500 voor de Verenigde Staten en 3.000 voor Rusland.

Een gemeenschappelijke verklaring over de opzet van een wereldwijd systeem tegen ballistische raketten uit derde landen en een gemeenschappelijk waarschuwingscentrum.

Een akkoord over de vernietiging van kernwapens, waarbij de Amerikanen 400 miljoen dollar ter beschikking van de Russen stellen voor de eliminering van een deel van hun kernwapenarsenaal, zoals voorzien in het eerder gesloten START-verdrag.

Een akkoord voor uitgebreidere samenwerking in de ruimte, inclusief gezamenlijke missies.

Een verdrag dat bepaalt dat Amerikaanse bedrijven die activiteiten in Rusland ontwikkelen niet dubbel zullen worden belast. Dit akkoord is bedoeld om Amerikaanse investeringen in Rusland te bevorderen.

Een verdrag ter bescherming van ondernemingen die in Rusland investeren, dat de mogelijkheid regelt dat gemaakte winsten naar het land van herkomst worden teruggeboekt.

Ted Troost