Boetes voor werkgevers van illegalen fors omhoog

DEN HAAG, 18 JUNI. De boete die werkgevers moeten betalen voor het in dienst hebben van illegale werknemers is verhoogd van 750 tot minimaal 2.000 gulden en maximaal 10.000 gulden. Ook heeft de rechter de bevoegdheid gekregen om een bedrijf tijdelijk te sluiten. Daarnaast moet de werkgever het volledige bedrag aan belastingen en sociale premies betalen dat hij op de illegale werknemer heeft "verdiend'.

Minister Hirsch Ballin (justitie) heeft deze maatregelen gisteren in de Tweede Kamer aangekondigd tijdens een debat over de bestrijding van fraude met belastingen, sociale premies en subsidies. De Tweede Kamer wil dat misbruik en oneigenlijk gebruik strenger worden aangepakt. De boetes moeten worden verhoogd en de uitwisseling van gegevens van ziekenfondsen, sociale fondsen en belastingdienst moet worden verbeterd zodat misbruik in een eerder stadium wordt gesignaleerd. CDA, PvdA en VVD vinden dat sociale diensten cliënten direct op het matje moeten roepen als op grond van gegevens van de belastingdienst het vermoeden van fraude rijst. Nu moeten deze gegevens eerst worden geverifieerd bij de werkgever en daarmee gaat kostbare tijd verloren, aldus de drie partijen.

Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) deed de toezegging dat “op korte termijn” de gegevens van ziekenfondsen direct beschikbaar worden voor de sociale diensten. Nu moeten de sociale diensten werken met gegevens van de belastingdienst, die minder actueel zijn dan de gegevens van de ziekenfondsen.

Staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) staat “sympathiek” tegenover het voorstel van CDA en PvdA om met de opbrengsten van een strenger anti-fraudebeleid de belastingen te verlagen. Hij sprak zich niet uit of het accent moet liggen op een verlaging van de belasting voor de burgers (PvdA) of de bedrijven (CDA). De Kamerleden Vreugdenhil (CDA), Vermeend (PvdA) en Linschoten (VVD) schatten de opbrengst van een intensieve fraudebestrijding op “enkele miljarden guldens per jaar”.