Bérégovoy botst met Senaat over Europa

PARIJS, 18 JUNI. De Franse regering en de Senaat zijn met elkaar in botsing gekomen over het Verdrag van Maastricht voor een monetaire en politiek unie van de Europese Gemeenschap. Premier Bérégovoy verwijt de "Eerste Kamer' ongrondwettelijk gedrag omdat de senatoren bij de aanvaarding van de grondwetswijziging een verandering hebben aangebracht in de tekst die eerder door de Nationale Vergadering was aanvaard. De aanpassing van de grondwets is nodig om het verdrag van Maastricht in werking te laten treden.

Gisternacht keurde de Senaat de aangepaste grondwetswijzigingen met ruime meerderheid goed. Het amendement had betrekking op het kiesrecht voor buitenlanders. De senatoren bepaalden dat buitenlanders niet burgemeester of wethouder mogen worden en dus geen invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van de Senaat. Door de houding van de senatoren moeten beide kamers van het Franse parlement zich opnieuw over de tekst beraden om tot een eenstemmige formulering te komen, die door Nationale Vergadering en Senaat moet worden aanvaard.

De Senaat zou zo een middel in handen kunnen krijgen om het voorstel uiteindelijk nog te kunnen torpederen, zonder dat hij daar volgens Bérégovoy de bevoegdheden voor heeft. Normaal kan de "Eerste Kamer' alleen een wetsvoorstel terugsturen naar de Nationale Vergadering, waar dan uiteindelijk de beslissing wordt genomen. Volgens de premier proberen de senatoren zich extra macht toe te eigenen. President Mitterrand heeft hem laten weten dat ook wat hem betreft de door de Senaat aangenomen wijziging onaanvaardbaar is.

Vandaag zou de Nationale Vergadering zich uitspreken over het amendement van de Senaat. Daarna is is de Senaat zelf weer aan de beurt.

Mitterrand heeft een referendum aangekondigd over het Verdrag van Maastricht, maar het is nu niet uitgesloten dat hij ook de grondwetswijzigingen in dat referendum ter stemming zal brengen om de wijziging van de Senaat ongedaan te maken. (AFP)