Architectuurestafette

Ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architekten BNA trekt dit voorjaar de "Architectuurestafette' door Nederland.

Tot en met 28 juni zijn er iedere zondag twee etappes te volgen: een noordelijke en een zuidelijke route. De meeste gebouwen zijn op de bewuste zondagen opengesteld voor het publiek, architecten geven rondleidingen en er zijn tentoonstellingen en manifestaties. De gebouwen waarlangs de routes leiden, beelden in hun samenhang een thema uit. Zo kan men tijdens de noordelijke route op zondag 21 juni het werk van de schoonheidscommissie in Haarlem kritisch onder de loep nemen. De etappe begint bij het VVV-kantoor en leidt langs tien gebouwen waarover de commissie een oordeel velde. Is het warenhuis van V & D nog steeds lelijk? Wat vond men van de kleur van de woningen bij de Amsterdamse Poort? En wat vinden wij ervan? De zuidelijke route leidt door Venlo. Op de wandelroute, die begint bij het VVV, is te zien hoe de bloei van de meer dan duizend jaar oude grensstad Venlo zijn weerslag heeft gevonden in een reeks gevarieerde bouwstijlen: Neo-stijlen, de Bossche School, Art Nouveau en de opvattingen van de Venlose architecten J. Kayzer en H. Seelen.

Inl Koninklijke Maatschappij tot bevordering der bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA, Keizersgracht 321, Amsterdam. Tel 020-5553655.