Wrevel bij vakbonden over plan van Ballast

ROTTERDAM, 17 JUNI. De uitlatingen van Ballast Nedam over de toekomst van het tweede bouwbedrijf van Nederland hebben de vakbonden zeer verrast. De bonden zijn door de directie niet op de hoogte gesteld van de eventuele verzelfstandiging en beursgang van Ballast Nedam.

“Nu er blijkbaar zulke grote veranderingen op til staan, hadden wij graag iets gehoord van de directie”, zegt FNV-bestuurder G. Wolting. CNV-bestuurder D. van de Kamp voegt eraan toe: “Onlangs hebben wij nog overleg gehad met de directie, maar toen is ons niets verteld. We gaan er wel vanuit dat wij nu wel bij het overleg betrokken blijven”.

De directie liet het personeel onlangs in een interne memo weten dat Ballast misschien in zijn geheel of in onderdelen wordt losgemaakt uit het moederconcern British Aerospace (BAe). De verzelfstandigde onderdelen van Ballast worden dan eventueel naar de beurs gebracht. Het verlieslijdende BAe is op dit moment bezig met een plan om een aantal bedrijfsonderdelen af te stoten.

“Een verzelfstandiging is voor ons op zichtzelf acceptabel, maar wij willen dat in dat geval Ballast Nedam niet wordt opgeknipt. De werkgelegenheid is het beste gewaarborgd als het concern een geheel blijft”, zegt Van de Kamp. “Samenwerking met een ander Nederlandse bouwer ligt dan volgens mij voor de hand, al blijft de directie merkwaardig genoeg ontkennen daarmee bezig te zijn”.

De bonden voelen zich op dit moment buiten spel staan. “Ballast Nedam doet weinig moeite om de processen binnen het bedrijf duidelijk en inzichtelijk te maken”, is het verwijt van FNV-bestuurder J. Franken. Zijn opmerking slaat behalve op de toekomst van het bedrijf ook op de reorganisatie bij Ballast Nedam Groep, waaronder de activiteiten in Saudi-Arabië vallen. Inmiddels ligt een akkoord tussen directie en bonden over de afvloeiing van personeel bij deze groep onder handbereik.

In april kondigde de directie aan 80 van de 350 arbeidsplaatsen te willen schrappen tot woede van de werknemersvertegenwoordigers. De onderhandelingen over een sociaal plan zijn inmiddels in een beslissend stadium en worden komende maandag afgerond. “Door natuurlijk verloop (vut, aflopende contracten, nieuwe werkkring) gaat het nu om nog maar 23 werknemers, van wie wij willen dat zij binnen het concern worden herplaatst. Pas in tweede instantie willen wij praten over out-placement, want uitgerekend dit bedrijfsonderdeel draait wel goed”