Weinberger beschuldigd in kwestie Iran-Contras

WASHINGTON, 17 JUNI. De vroegere Amerikaanse minister van defensie Caspar Weinberger is gisteren in staat van beschuldiging gesteld in het kader van het Iran-Contras-schandaal. Weinberger, die onder andere meineed en obstructie van het onderzoek naar het schandaal wordt verweten, is de hoogste regeringsfunctionaris onder de toenmalige president Reagan die formeel wordt beschuldigd van een rol in deze affaire die speelde in 1985-86. Weinberger kan maximaal tot 25 jaar gevangenisstraf worden veroordeeld.

Weinberger (74) zei gisteren onschuldig te zijn en “tot het eind” te zullen vechten tegen “dit onrecht”. Ex-president Reagan op zijn beurt verzekerde dat zijn minister onschuldig is. “Ik ken hem als een man van de hoogste integriteit, en ik ben er zeker van dat hij volledig zal worden vrijgepleit van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen.”

Weinberger wordt ervan beschuldigd te hebben gelogen tegen het Congres over zijn kennis van de toenmalige wapenleveranties aan Iran (in ruil voor de vrijlating van Amerikaanse gijzelaars in Libanon) en over zijn kennis van de Saoedische bijdragen voor de Nicaraguaanse Contras. Hij zou opzettelijk zijn uitgebreide persoonlijke notities over de besprekingen binnen de regering over de geheime wapenleveranties en de door het Congres verboden hulp aan de Contras hebben verborgen gehouden. Weinberger, die van 1981 tot 1987 minister van defensie was, heeft indertijd herhaaldelijk gezegd zich tegen de regeling met Iran te hebben verzet en niet op de hoogte te zijn geweest van de hulp aan de Contras.

Het nu vijf jaar durende onderzoek naar de affaire heeft tot dusverre geleid tot acht schuldbekentenissen van ex-regeringsfunctionarissen en anderen. Maar vonnissen tegen de twee belangrijkste verdachten, de voormalige Nationale veiligheidsadviseur John Poindexter en zijn medewerker Oliver North, werden in hoger beroep vernietigd wegens het gebruik van getuigenissen die de twee onder toezegging van immuniteit in het Congres hadden afgelegd.

Een aanklager ontweek gisteren vragen of hij Weinberger onder druk wilde zetten om informatie te geven over de mogelijke betrokkenheid van Reagan of diens vice-president George Bush bij het schandaal. (AP, Reuter)