Venetiaan kort over dictatuur

DEN HAAG, 17 JUNI. De Surinaamse president R. Venetiaan was gisteravond kort over de periode van militaire dictatuur in Suriname na de staatsgreep van 1980. Tijdens een door de Nederlandse regering aangeboden diner in de Haagse Trêveszaal citeerde hij, om de ontwikkelingen na die machtsgreep bondig te beschrijven, een oude Amerikaanse "spiritual': “Nobody knows the troubles I've seen.”

Venetiaan onderstreepte de wending ten goede die de gebeurtenissen in Suriname sindsdien hebben genomen: “Het Surinaamse volk heeft de militaire dictatuuur niet aanvaard, maar heeft gekozen voor democratie. Het zou zonde zijn als die inspanning teniet wordt gedaan omdat de noodzakelijke financiële steun niet beschikbaar is.” Steun van Nederland is onontbeerlijk, zei Venetiaan, om de “instorting van de economie” te voorkomen. Die zou een “ondergang van de democratie en de rechtsstaat” met zich mee kunnen brengen, aldus hetSurinaamse staatshoofd.

Premier Lubbers wees erop dat Nederland de zware taak die de Surinaamse regering wacht niet kan wegnemen. Maar “u kunt verzekerd zijn van onze volle bereidheid te helpen met het dragen van die last”, aldus Lubbers, die onderstreepte dat hij “alle vertrouwen heeft” in het beleid van de regering-Venetiaan, dat ook “een duidelijk signaal vormt voor de Surinaamse bevolking”.