Uitgever HP/De Tijd neemt rechten over van Krant op Zondag

AMSTERDAM, 17 JUNI. De Hollandse Pers Unie (HPU), uitgever van HP/De Tijd, heeft gisteren een intentieverklaring ondertekend om te komen tot de overname van de uitgeefrechten van De Krant op Zondag. Daarmee zijn de pogingen van bewindvoerder mr A. Voûte om de zondagskrant als zelfstandige uitgave nieuw leven in te blazen van de baan en is het faillissement van de vennootschap van De Krant op Zondag zo goed als getekend.

De komende drie weken onderzoeken directie en redactie van HP/De Tijd en die van de in financiële problemen geraakte Krant op Zondag de mogelijkheden om in september te komen tot de uitgave van een "HP/De Tijd op Zondag'. Belangrijke ontbindende voorwaarde vormt de bereidheid van de redactie van HP/De Tijd om twee keer in de week te verschijnen en daartoe samen te werken met een tiental werknemers van De Krant op Zondag.

De komende drie weken worden ook de mogelijkheden voor een adequate versprijding en productie van de krant onderzocht. De Krant op Zondag kampte met distributieproblemen en was genoodzaakt de uitgave in Brussel te drukken, omdat de CAO van de bij de grafische bonden aangesloten leden niet voorziet in werken in het weekeinde. M. Verhoeven, directrice van HP/De Tijd, hoopt dat de bonden zich op dit punt straks “minder star zullen opstellen”. De nieuwe constructie biedt volgens haar voor de adverteerders gunstige perspectieven.

HP/De Tijd wil de zondagseditie inhoudelijk afstemmen op de wekelijkse uitgave op woensdag, maar op zondag meer nieuws en sport brengen. Abonnees van de beide uitgaven zullen straks twee keer in de week een editie ontvangen: woensdag het magazine en zondag de krant. Met de overname hoopt de HPU te komen tot een oplage van 70 duizend abonnees. Het huidige vaste abonneebestand van de Krant op Zondag bedraagt 30.000, dat van HP/De Tijd 43.000.

De nieuwe zondagskrant moet een geheel nieuwe uitgave worden, beklemtoont HP/De Tijd-hoofdredacteur Gerard Driehuis. Hij voorziet twee gescheiden redacties, maar één hoofdredactie voor beide uitgaven. De tenminste tien werknemers van de Krant op Zondag, die volgens de intentieverklaring in de nieuwe constructie een tijdelijk arbeidscontract krijgen aangeboden, kunnen volgens Driehuis niet alleen uit de 26 journalistieke, maar ook uit de 33 overige personeelsleden worden gerecruteerd.

De schuldenlast van de in surséance van betaling verkerende Krant op Zondag bedraagt volgens de bewindvoerder 6 miljoen gulden. Hoe groot het bedrag is dat met de overname van de uitgeefrechten gemoeid is, kan bewindvoerder mr. M.L. Bremer niet zeggen. Wel is duidelijk, dat dat bedrag onvoldoende is om een faillissement van de vennootschap af te wenden.