Staalconcern in N-Zeeland sluit deel door energiecrisis

WELLINGTON, 17 JUNI. De grootste stroomverbruiker in Nieuw Zeeland, aluminiumfabriek Comalco, gaat een van zijn drie aluminiumsmelters sluiten om elektriciteit te besparen. Het in Bluff, in het uiterste zuiden van het land, gevestigde bedrijf gebruikt 15 proc ent van de in het land opgewekte elektriciteit. Nieuw Zeeland kampt met een crisis in de stroomvoorziening, omdat de ergste droogte in 100 jaar heeft geleid tot bijna lege stuwmeren. Tachtig procent van de elektriciteit in Nieuw Zeeland wordt door waterkrachtcentrales opgewekt.

“De situatie is de laatste week niet verbeterd en met ons produktieproces kunnen we niet riskeren dat de stroomvoorziening plotseling wordt gestopt”, aldus Comalco-directeur Kerry McDonald. Het staatselektriciteitsbedrijf Electricorp zal Comalco 10 miljoen gulden compensatie betalen, maar dit weegt volgens McDonald niet op tegen de totale schade die het bedrijf zal lijden.

Overigens hebben Nieuw-Zeelanders de afgelopen week 17 procent minder elektriciteit gebruikt dan in dezelfde periode vorig jaar. Heetwaterboilers worden zeventien uur per dag uitgeschakeld en de straatverlichting staat op een laag pitje. Electricorp meent dat er een goede kans bestaat dat het land de winter door komt zonder verplichte stroomafsnijdingen.

De minister van staatsbedrijven, Maurice McTigue, overweegt buitenlandse experts het beleid van Electricorp te laten doorlichten. Veel critici hebben verklaard dat Electricorp de crisis heeft zien aankomen, maar door het streven naar winst heeft nagelaten maatregelen te treffen om de vraag naar elektriciteit te verlagen.

    • Hans van Kregten