Ritzen: nadruk op opvoedende taak scholen

DEN HAAG, 17 JUNI. Minister Ritzen (onderwijs) wil dat scholen meer aandacht aan hun opvoedende taak gaan besteden. Niet alleen rekenen en taal, maar ook zaken als respect, rechtvaardigheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheidsbesef en gemeenschapszin zouden op scholen aan bod moeten komen.

In een dinsdag aan de Tweede Kamer verzonden brief getiteld "De pedagogische opdracht van het onderwijs' schrijft Ritzen dat hij de onderwijsorganisaties wil uitnodigen voor een gesprek hierover. Aanleiding is een vorig jaar op het ministerie gehouden bijeenkomst over de opvoedende taak van scholen. Alle genodigden bleken te vinden dat het onderwijs onvoldoende aandacht heeft voor de overdracht van waarden en normen. Ook tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting door de Eerste Kamer waren dergelijke geluiden te horen.

De minister schrijft nu dat het onderwijs weliswaar nog steeds sterk verzuild is, maar dat “deze kaders op moreel vlak aanzienlijk minder binden dan vroeger”. Scholen hebben “in de meeste gevallen ook niet meer hun eigen exclusieve clientèle”. Een hernieuwde aandacht voor waarden en normen in het onderwijs zou daarom door alle scholen, christelijk of niet, moeten worden gedragen. Uit concurrentieoverwegingen is er weliswaar “enerzijds behoefte aan sterkere profilering van de eigenheid van scholen”, maar “tegelijkertijd wordt in de samenleving de roep gehoord om meer gemeenschappelijkheid in moreel opzicht en in maatschappelijk gedrag”.

In zijn brief onderstreept Ritzen dat het niet gaat om “een nieuwe taak voor het onderwijs”. “Het gaat om aandacht voor een verantwoordelijkheid die traditioneel wezenlijk in het onderwijs thuishoort.” In alle kennisoverdracht “zijn keuzen aan de orde die een morele lading hebben” en naast het gezin is de school “veelal het eerste maatschappelijke verband” waarin kinderen leren samenwerken, problemen oplossen, prestaties leveren, conflicten beslechten en feesten vieren.

Het gesprek met de onderwijsorganisaties zal naar verwachting volgende week plaatshebben. Dan zal ook besloten worden of er voldoende aanleiding is voor een actieprogramma.