Rectificatie

De gisteren in deze krant vermelde verlaging van de kunstsubsidies met 2,5 procent geldt niet alleen voor 1993 maar ook voor de drie jaren daarna.

De motie Niessen/Beinema verzocht de regering de subsidieverlaging voor het jaar 1993 vast te stellen op 2,5 procent en een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor meer eigen inkomsten van kunstinstellingen. Maar de Kamerleden van PvdA en CDA willen ook daarna de korting van 2,5 procent handhaven.