PvdA wil Dankert op EG-post Andriessen

DEN HAAG, 17 JUNI. De PvdA vindt dat staatssecretaris P. Dankert de Nederlandse EG-commissaris in Brussel moet worden. “Het is logisch dat na twaalf jaar Andriessen de PvdA nu weer aan bod is”, aldus J. Lonink, voorzitter van de fractiecommissie voor Europese Zaken. Dankert heeft gisteren al te kennen gegeven dat hij bereid is commissaris te worden als hij wordt gevraagd.

“Wij vinden dat dit een open zaak moet zijn. De PvdA heeft een uitstekende kandidaat in de persoon van Dankert”, aldus Lonink die tevens sprak namens de andere commissieleden, zoals M. van Traa en B. Stemerdink.

Door het standpunt van de fractiecommissie ontstaat een politieke lobby voor de positie van Dankert. Morgen komt EG-commissaris F. Andriessen naar Den Haag voor overleg met premier Lubbers. Andriessen heeft in kleine kring reeds laten weten dat hij zijn functie nog twee jaar wil voortzetten als de Nederlandse regering “een dringend beroep” op hem doet. In Brussel wijzen waarnemers erop dat de EG-commissaris “geneigd is” ermee op te houden omdat hij “niet meer zo nodig hoeft”. Alleen het “dringende beroep van de regering” kan hem van gedachten doen veranderen. Vrijdag, een week voor begin van de Europese top in Lissabon, spreekt de ministerraad over de positie van Andriessen en over zijn eventuele opvolging.

Pag 2: Dankert heeft grote kans op hoge EG-post

De vraag of de regering een dringend beroep doet op Andriessen hangt sterk af van de opstelling van de PvdA. Lonink wil vandaag spreken met fractieleider M. Wöltgens, die vanmiddag terugkomt uit Portugal. De opvolging van Andriessen is met name een zaak van overleg tussen de politieke top van de PvdA en het CDA. In het CDA bestaat het vermoeden dat Andriessen nog twee jaar als commissaris zijn functie vervult, waarna Lubbers een gooi zou doen naar het voorzitterschap van de Europese Commissie. De fractieleden van de PvdA zijn van mening dat het CDA deze belangrijke internationale post dan te lang in handen heeft. “Bij ons is er het gevoel dat wij nu weer aan de beurt zijn”, vindt Lonink. Andriessen zit in Brussel sinds januari 1981. Hij volgde toen de PvdA'er H. Vredeling op.

In Brussel wordt er niet aan getwijfeld dat Dankert de “enige kandidaat” zal zijn als de functie van EG-commissaris deze keer aan de PvdA zou toevallen. De PvdA heeft nu een sterke positie omdat zij in de regering zit, en het argument kan gebruiken dat zij de kandidatuur van Lubbers over twee jaar zal steunen. Dankert (58) heeft in kleine kring al laten doorschemeren ook voor een periode van twee jaar beschikbaar te zijn als EG-commissaris. De gebruikelijke periode voor een EG-commissaris is vier jaar.

Dankert zou niet “de centrale rol” van Andriessen kunnen overnemen die nu vice-voorzitter is van de Europese Commissie en tevens commissaris voor het directoraat-generaal externe betrekkingen. Hij beheert de “zware dossiers” zoals handelsrelaties met de VS en Japan, de uitbreiding van de EG en ook de betrekking met Oost-Europa. Andriessen heeft toegang tot de Europese Raad en de G-7, de groep van grote geïndustrialiseerde landen. Dankert zou in een nieuwe Europese Commissie “weer onderaan” moeten beginnen. Hij heeft daarbij de meeste belangstelling voor het directoraat-generaal begroting.

    • Derk-Jan Eppink