Project vergassing Schelde

In het bericht van 11 juni over de mislukking van een project voor vergassing bij afvalverbranding is een fout geslopen.

De weergegeven opvatting van aandeelhouder C.A. Kooiman in de inmiddels failliete onderneming Schelde Environmental Technology, dat de Koninklijke Schelde in Vlissingen niet bereid zou zijn meer te investeren in het project, is onjuist en niet op zijn eigen uitlatingen gebaseerd. Volgens Kooiman had de vraag over mogelijke nieuwe investeringen beantwoord moeten worden aan de hand van de uitkomsten van een accountantsonderzoek waartoe hij opdracht had gegeven.