Overschot visvangst moet in 3 jaar weg

DEN HAAG, 17 JUNI. De Nederlandse vissers krijgen van minister Bukman (visserij) nog drie jaar om een eind te maken aan de vangstoverschrijdingen. Als de visserijsector in die periode geen op zaken stelt, komt de minister met wetgeving om de Nederlandse vloot te verkleinen.

Dit schrijft Bukman in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij reageert op de rapporten van de commissies Biesheuvel en Mok. De commissie Biesheuvel pleitte onlangs voor groepscontingenten voor vissers, waarbij onderlinge controle de vangstoverschrijdingen moet voorkomen.

De Nederlandse Vissersbond zegt de nu gestelde termijn van drie jaar redelijk te vinden. “Vijf of tien jaar kan ook, maar hiervan zijn we niet geschrokken. Op zichzelf is het mooi dat de minister de voorstellen van de commissie - waarin wij ook zaten - overneemt”.

Bukman zegt de visserij de kans te willen geven de voorstellen van Biesheuvel uit te voeren. “Het welslagen is afhankelijk van de wil van de individuele vissers. Ik ben bereid dit risico te nemen omdat ik de sector de gelegenheid wil geven te bewijzen dat het ook op een andere manier kan.”

Mocht het niet lukken, dan wil Bukman het advies van de commissie Mok overnemen. Dat betekent dat de licenties van de vissers (vergunning voor het toegestane motorvermogen) stapsgewijs zullen worden verminderd, zodat het totale aantal PK's van de boten vermindert en de vangsten lager worden.

De minister wil op korte termijn een regeling vaststellen voor de overdracht van licenties. Het is de bedoeling dat bij licentie-verkoop een bepaald percentage PK's door de overheid in beslag wordt genomen. Tevens zal Bukman binnenkort de vrijwillige saneringsregeling weer openstellen.

Bukman ziet ondanks de voorstellen van de commissie Biesheuvel niet af van zijn plannen voor een ander visserijbeleid in de EG. De minister heeft in Brussel voorgesteld een zeedagenregeling in te voeren, zodat niet langer op de gevangen vis hoeft te worden gecontroleerd, maar op het aantal dagen dat een visser op zee is.

Bukman acht de kans dat de plannen het in EG-verband ook werkelijk halen klein, omdat een aantal EG-landen de zeedagenregeling te ingewikkeld vindt. De zeedagen zouden moeten wordenm gecontroleerd met behulp van een satelliet, die de vissersboten op zee kan volgen. Zo kan precies worden vastgesteld hoeveel dagen een boot op zee is, wat gemakkelijker is te controleren dan de hoeveelheid vis die is gevangen.