Onderzoek krijgsgevangenen

WASHINGTON, 17 JUNI. De Russische president, Boris Jeltsin, heeft beloofd zijn uiterste best te zullen doen om opheldering te verschaffen over het lot van Amerikaanse krijgsgevangenen die tijdens de oorlog in Vietnam gevangen werden genomen en daarna mogelijk in de Sovjet-Unie zijn terechtgekomen. “Het is heel wel mogelijk dat enkele ervan nog in leven zijn en zich misschien op ons grondgebied bevinden”, aldus de president.

Jeltsin maakte zijn eerste opmerkingen over de krijgsgevangenen tijdens een tv-vraaggesprek dat maandagavond werd uitgezonden. Hij zei zijn informatie te baseren op documenten van de KGB en het Centraal Comité van de de Communistische partij. Zijn mededelingen overschaduwden gisteren in de Verenigde Staten het nieuws van het wapenakkoord. Een hoge functionaris omschreef de uitlatingen van Jeltsin als een poging om de Amerikanen duidelijk te maken dat hij volledig heeft gebroken met het verleden van de Sovjet-Unie. (Reuter)