Omzet gedaald, kostenbesparing heeft gefaald; Positie V&D fors verslechterd

AMSTERDAM,17 JUNI. Uit vertrouwelijke cijfers valt op te maken dat het warenhuisconcern Vroom & Dreesmann vorig jaar zonder steun van het moederconcern Vendex International het grootste verlies uit zijn geschiedenis zou hebben geleden.

De financiële positie van de noodlijdende warenhuisketen was afgelopen boekjaar aanmerkelijk slechter dan de directie had verwacht. Tot nu toe is van de voorgenomen besparing op andere kosten dan de lonen nog niets terechtgekomen, zo blijkt uit deze cijfers. Verder is de omzet gedaald en kampten de warenhuizen aan het einde van het boekjaar met veel te grote voorraden.

Woordvoerder P. van Bakkum van Vendex bevestigt de cijfers, maar voegt daaraan toe dat het sinds de tweede helft van het vorig jaar beter gaat. “Dat de geraamde cijfers niet zijn gehaald, komt doordat halverwege het boekjaar een nieuwe directie is aangetreden die de cijfers naar beneden heeft bijgesteld.” Volgens Van Bakkum liggen de warenhuizen nu op de koers van de nieuwe directie.

Na jaren van oplopende verliezen meldde het warenhuisconcern onlangs dat het verlies vorig jaar is teruggebracht van 70 miljoen tot 60 miljoen gulden. Uit de geheime jaarcijfers valt af te leiden dat deze verbetering uitsluitend te danken is aan het feit dat V&D niet zelf alle kosten heeft hoeven te betalen - zoals bij zelfstandige ondernemingen gebruikelijk is - maar hulp heeft gehad van het moederconcern Vendex International.

De bruto omzet, die volgens het scenario om V&D volgend jaar winstgevend te maken fors groter moet worden, is vorig jaar 46 miljoen gulden achtergebleven bij de verwachtingen. Er is zelfs sprake van een verslechtering van 12 miljoen gulden ten opzichte van het financiële rampjaar 1990-1991, dat mede aanleiding was voor het vertrek van V&D-topman J. Kessels. In het eerste kwartaal (tot mei) van dit boekjaar bleek de omzet ook nog eens 40 miljoen gulden lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Behalve een lagere omzet heeft V&D in het afgelopen boekjaar (tot 1 februari) ook andere tegenvallers te verwerken gehad. Zo bleken aan het einde van het boekjaar ter waarde van 6,5 miljoen gulden meer voorraden te zijn dan was gebudgetteerd. Verder is van het terugdringen van andere kosten dan de loonkosten - een belangrijke voorwaarde voor een vlot winstherstel - niets terechtgekomen.

Volgens het tijdpad dat de vorig jaar aangetreden directievoorzitter van V&D, drs. P.E. Hamming, heeft uitgezet, zou V&D dit jaar quitte moeten draaien en volgend jaar 40 miljoen gulden winst moeten boeken. Om dit te bereiken wilde Hamming 65 miljoen gulden besparen op andere kosten dan de loonkosten. Vorig jaar blijkt die doelstelling niet te zijn bereikt. De exploitatiekosten (exclusief loonkosten) zijn vorig jaar zelfs met 11 miljoen gulden gestegen tot 245 miljoen gulden, terwijl de bruto bedrijfswinst maar met 3 miljoen gulden is toegenomen.

Dat V&D desondanks een verbetering heeft kunnen laten zien, komt doordat 30 miljoen gulden is bespaard op de loonkosten. Door de reorganisatie bij V&D hebben in 1990-1991 ongeveer 1.800 mensen een andere baan gekregen. De meesten zijn herplaatst binnen het moederconcern Vendex International. Zij zijn van de loonlijst van V&D afgevoerd.

    • Luuk Sengers