Kamer pleit voor hardere aanpak belastingfraude; Overheid loopt miljarden mis

DEN HAAG, 17 JUNI. De regeringspartijen CDA en PvdA en de oppositiepartij VVD vinden dat het kabinet harder moet optreden tegen de fraude met belastingen, sociale uitkeringen en subsidies.

Minister Hirsch Ballin (justitie) zei dat het kabinet “zich al ten uiterste” inspant om fraude te bestrijden. Dat bleek vanmorgen in de Tweede Kamer tijdens een debat over de fraudebestrijding.

De overheid loopt naar schatting door de fraude ongeveer 20 miljard gulden per jaar aan inkomsten mis. Dat komt volgens het Kamerlid Vermeend (PvdA) omdat de overheid nog te veel “de kroontjespen hanteert tegen de computer van de fraudeur”. Hij pleit voor nieuwe landelijke acties tegen fraude zoals die ook in het verleden zijn uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de actie "Schuimkraag' bij de horeca. De fiscus zou “de straat op moeten” en zich richten op de fraude met sociale premies, inkomsten-, omzet-, en vennootschapsbelasting. CDA-staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) en oppositiepartij VVD toonden zich ingenomen met het PvdA-initiatief.

Het Kamerlid Vreugdenhil (CDA) legt meer de nadruk op de controle van de Belastingdienst. Uit een recent gepubliceerd onderzoek van de Belastingdienst bleek dat het Nederlandse bedrijfsleven in 1990 bijna 4,3 miljard gulden aan winst heeft verzwegen, waardoor het Rijk 1,5 miljard gulden aan inkomsten miste. De extra inkomsten voor de schatkist mogen niet leiden tot een stijging van de collectieve lastendruk (som van belastingen en sociale premies) maar moet worden gebruikt voor een verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting.

Bij een effectief fraudebeleid moet de overheid 2 à 3 miljard aan extra inkomsten binnen kunnen krijgen, meent Vermeend. Hij wil dit geld gebruiken om de belastingen voor mensen met een inkomen van 28.000 tot 60.000 gulden te verlagen.

CDA, PvdA en VVD vinden dat de hoogte van de boetes moet worden verhoogd. Werkgevers die illegale werknemers in dienst hebben krijgen in de praktijk een boete van 750 gulden (Vermeend: “een lachertje”) ; terwijl de wet de mogelijkheid biedt van maximaal 10.000 gulden.

De drie fracties vinden dat de samenwerking tussen belastingdienst, ziekenfondsen en sociale diensten moet worden verbeterd door uitwisseling van gegevens. Het op grote schaal uitwisselen stuit op bezwaren bij de uitvoeringsorganisatie en bij D66-fractie. PvdA-staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) zei dat de effectiviteit van het uitwisselen van gegevens nader zal worden onderzocht.