Franse Senaat steunt "Maastricht'

PARIJS, 17 JUNI. De Franse Senaat heeft vannacht ingestemd met de wijzigingen in de grondwet die nodig zijn om het Verdrag van Maastricht in werking te laten treden.

De Eerste Kamer van het Franse parlement keurde de veranderingen goed met 192 stemmen voor en 117 tegen. Een amendement van de Gaullist Charles Pasqua op de formulering die onderdanen van andere EG-landen die in Frankrijk wonen stemrecht geeft bij plaatselijke verkiezingen haalde het niet. De Senaat had al eerder een voorstel afgewezen om het verdrag voor monetaire en politieke unie in zijn geheel te verwerpen. Later in de maand moet de wet nog met een drievijfde meerderheid worden aangenomen in een gezamenlijke zitting van de Senaat en de Nationale Vergadering. Daarna heeft dan nog een referendum plaats. (Reuter, AFP)