CDA en PvdA positief over dubbelmandaat

DEN HAAG, 17 JUNI. In de fracties van het CDA en de PvdA is met instemming gereageerd op het voorstel van premier Lubbers om een dubbellidmaatschap voor de Tweede Kamer en het Europese Parlement opnieuw in te voeren. Volgens de twee regeringspartijen kan het dubbelmandaat de “herkenbaarheid van het debat in Europa” versterken. Vice-premier Kok wilde zich er nog niet over uitlaten.

“Dat kan ik op dit moment ook onvoldoende op zijn feitelijke consequenties beoordelen”, aldus Kok vanochtend voor de VARA-radio in reactie op het idee dat Lubbers lanceerde tijdens een lunchgesprek met deze krant. Kok wees op de zware belasting die het dubbelmandaat met zich brengt. “Ik heb de indruk dat zowel Europarlementariërs als nationale parlementariërs het redelijk druk hebben, niet alleen met het bijwonen van hun plenaire vergaderingen, maar ook met alle andere verplichtingen en verantwoordelijkheden. Dat levert toch een stevige dagtaak op”.

Ook CDA-fractiewoordvoerder R. van der Linden wijst op de “enorme fysieke belasting” van het dubbelmandaat. Toch is hij voorstander van het dubbele mandaat om de brede kloof tussen het Europese Parlement en de Tweede Kamer te dichten. Hij signaleert dat er in zijn fractie “steeds meer steun” ontstaat voor het dubbelmandaat. Fractieleider Brinkman (CDA) heeft zich al bij een eerdere gelegenheid uitgesproken voor het dubbelmandaat, maar de leider van de tien CDA-leden in het Europese Parlement, J. Penders, is tegen. Volgens hem is het dubbelmandaat “fysiek onmogelijk” en wordt een afgevaardigde die tussen beide parlementen pendelt in geen enkel parlement “serieus genomen”.

PvdA-leider Kok ziet “positieve kanten” aan het voorstel van de premier maar wil de gevolgen nader bestuderen. “Er zijn mensen die veel tegelijk kunnen. Het kan zijn dat er bepaalde voordelen aan de gedachte van collega Lubbers verbonden zijn, maar ik denk toch dat de praktische kant wel heel goed zal moeten worden bekeken.”

PvdA-fractiewoordvoerder J. Lonink vindt “dat er wel iets te zeggen valt” voor het dubbellidmaatschap, maar hij verbindt dit aan de uitbreiding van de bevoegdheden voor het Europese Parlement. Hij wijst er wel op dat de PvdA in het algemeen een cumulatie van functies afwijst.