Borsele blokkeert voortgang in Westerscheldeverbinding

MIDDELBURG, 17 JUNI. De gemeenteraad van Borsele heeft zich gisteravond unaniem gekeerd tegen het tracé voor een Westerscheldeverbinding tussen Ellewoutsdijk (gemeente Borsele) en Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen.

De verbinding langs deze route zou een enorme aanslag zijn op de leefbaarheid van de kernen Ellewoutsdijk en Borssele. Ellewoutsdijk zou ten onder gaan aan geluidsoverlast en de kern Borssele zou afgesneden worden van de rest van de wereld. De gemeente weigert de Westerscheldeverbinding in te passen in haar bestemmingsplannen. Vooral voor de provincie Zeeland betekent dat een gevoelige klap. Die moet Borsele nu tot medewerking dwingen. Via de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn daar mogelijkheden toe. Maar dat kost tijd.

Zeeland probeert al ruim dertig jaar een oeververbinding te realiseren. Maar steeds is geldgebrek de spelbreker. Halverwege de jaren '80 besloot het provinciebestuur een laatste poging te wagen. Uiteindelijk werd voor het traject ten westen van Ellewoutsdijk en Terneuzen gekozen.

Maar ook dit tracé is met zijn begrote 829 miljoen nog steeds aan de dure kant. Dus werd op de tekentafels alle franje weggesneden. Dat bleek voor menig voorvechter van de oeververbinding reden om het project het afgelopen jaar de rug toe te keren en nu ligt Borsele weer dwars. Volgens burgemeester J.L.M. Mandos heeft Borsele al een industrieterrein naast de deur, een kerncentrale en een opslagplaats voor radio-actief afval. Bovendien zijn er plannen voor veel meer. De provincie zou nu moeten beloven Borsele niet verder te belasten met een opslagplaats voor vervuilde baggerspecie of een tweede kerncentrale.

    • Annet van Eenennaam