Arbeidsconflict bij kernreactor in Petten escaleert

AMSTERDAM, 17 JUNI. Het arbeidsconflict tussen veertig man bedienend personeel van de Hoge Flux kernreactor in Petten en de directie van het Energie-onderzoek Centrum (ECN) is vanochtend geëscaleerd. Het personeel weigert in te gaan op een uitnodiging van de directie voor directe gesprekken in kleine groepen, met een personeelsdelegatie of met individuele personeelsleden.

“Wij trappen daar niet meer in, we zijn in het verleden te vaak op deze manier geïsoleerd, gemanipuleerd en gechanteerd”, zegt P. Schaap, secretaris van de zojuist opgerichte Algemene Belangenvereniging Nucleair Continuedienstpersoneel Nederland. Het bedienend personeel heeft ECN-directeur prof.dr.ir. H.H. van den Kroonenberg in een brief laten weten alleen via de vereniging te willen praten. De belangenvereniging eist ook dat eerst het schrappen van vijf kaderfuncties in Petten ongedaan wordt gemaakt.

Een ontmoeting tussen de adjunct-directeur van ECN dr. R.L.J. Scholten en het bestuur van de belangenvereniging werd vanochtend al na twee minuten afgebroken omdat Scholten de vereniging niet als gesprekspartner wil aanvaarden.

Prof. van den Kroonenberg zei gisteren op een persconferentie zo snel mogelijk direct overleg met het ontevreden bedienend personeel te willen. Hij denkt binnen een week constructieve oplossingen voor het conflict over zowel de inschaling van het personeel als de werkbelasting door de continuediensten te kunnen aandragen, maar met de Belangenvereniging wil hij niet praten omdat de problemen bij ECN van een andere orde zijn dan de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers waarover altijd met de vakbonden overlegd wordt.

De ECN-directeur ontkende dat er kaderfuncties zouden zijn geschrapt, maar P. Schaap houdt vol dat onlangs de functies van “Eerste experimenten bedrijfstechnicus” is opgeheven. Elk van de vijf contunuedienst-groepen kende zo'n technicus. Het bedienend personeel heeft de gewijzigde functie-omschrijvingen vanochtend aan de directie teruggestuurd.

Volgens Schaap heeft de Belangenvereniging de hulp ingeroepen van de eigenaar van de kernreactor, het Gemeenschappelijk Centrum van Onderzoek van Euratom. Het personeel acht de opheffing van de kaderfuncties volgens een persbericht “een directe bedreiging voor de veiligheid, kwaliteit en continuïteit van het reactorbedrijf”. Alle personeelsleden kregen zondag thuis een brief van Van den Kroonenberg bezorgd, waarin de directeur ieder vroeg zich in een persoonlijke brief van deze passage in het persbericht te distantiëren. Die passage werd als “bedreigend” ervaren. “U kunt zich voorstellen wat het betekent voor de gezinnen als er op zondag zo'n brief wordt bezorgd, voor de ontvangst waarvan je moet tekenen”, aldus Schaap. Geen van de veertig personeelsleden heeft volgens hem gevolg gegeven aan het verzoek van de ECN-directeur.

Schaap houdt vol dat de veiligheid van de reactor wel degelijk in het geding is, omdat het personeel gedemoraliseerd dreigt te raken. “Aan de situatie bij de Russische kernreactoren heeft u kunnen zien waartoe dat kan leiden.” Volgens de ECN-directeur is er geen sprake van een bedreiging van de veiligheid. “Als dat zo zou zijn, zouden we de reactor direct sluiten. We nemen geen risico's”, aldus Van den Kroonenberg. Volgens Schaap zou die beslissing zijn voorbehouden aan de eigenaar van de reactor.

Van den Kroonenberg zei gisteren dat er in het verleden duidelijke fouten in het personeelsbeleid zijn gemaakt die hersteld moeten worden. Voorstellen van zijn medewerkers zijn echter tot nu toe door het personeel afgewezen, aldus de ECN-directeur.

Hij acht het rooster voor de bediening, waarbij personeelsleden 40 uur per week in continuedienst werken en daarna vrij krijgen, “uit de tijd” omdat het te zeer belastend is. ECN heeft over deze kwestie al enige jaren geleden extern advies ingewonnen. De directie denkt nu aan kortere diensten, met meer vrije tussenpozen. Ook voor het geschil over de inschaling van het bedienend personeel denkt de directeur oplossingen te kunnen aandragen.Schaap zegt dat de voorstellen voor vermindering van de werkbelasting door de continuediensten zijn afgewezen omdat de personeelsdienst van ECN steeds weer afweek van adviezen van de Ondernemingsraad. “Als de OR een rooster voor 35 uur per week adviseerde, kwam er steevast een voorstel om daar 37 of 38 uur van te maken.”

Prof. Van den Kroonenberg zegt zich nader te willen verdiepen in een vergelijking van de werkbelasting van het personeel van kerncentrales die continue elektriciteit moeten produceren en die van het personeel van de proefreactor in Petten. De stralingsbelasting van het personeel in Petten blijft volgens hem “ver beneden” de veiligheidsnormen. Volgens cijfers van ECN is die belasting uitgedrukt in de “geregistreerde collectieve dosisequivalent” in 1991 ten opzichte van 1990 wel met 48,3 procent gestegen. Dit wordt toegeschreven aan de sterke toeneming van het aantal isotopenbestralingen voor medische en industriële toepassingen en inspecties tijdens de zomerstop.

Foto: De Hoge Flux kernreactor (HFR) in Petten, Noord-Holland, een van grootste en meest veelzijdige materiaal-testreactoren in Europa, met een opgewekt thermisch vermogen van 45 megawatt. Met behul1881175649onderzoek gedaan op het gebied van de veiligheid en duurzaamheid van materialen die gebruikt worden in conventionele vermogensreactoren (kerncentrales die elektriciteit leveren zoals Dodewaard en Borselle). Ook produceert de HFR radio-isotopen die gebruikt worden voor medische- (kankerbestrijding) en industriële toepassingen. (Foto NRC Handelsblad/ Leo van Velzen)

    • Theo Westerwoudt