Amersfoortse boekt 25 pct hogere winst

De winst van Amersfoortse Verzekeringen (AV) te Amersfoort is in 1991 gestegen met 25,4 procent tot 28,6 miljoen gulden.

AV is voor 55 procent eigendom van de Assurantieconcern Stad Rotterdam dat in januari voor AV een winststijging noemde van 15 procent. De omzet ging overeenkomstig de prognose met 22,5 procent omhoog tot 751,9 miljoen gulden.

Vooral de kernactiviteit arbeidongeschiktheidsverzekering leverde een bijdrage aan het hogere resultaat, zo verklaarde president-directeur drs J.C. van Ek tijdens een toelichting op het jaarverslag. Bij twee andere onderdelen van het schadebedrijf, ziektekosten en auto's, stond het resultaat onder druk.

In de sector Leven boekte De Amersfoortse een recordgroei. De produktie van nieuwe verzekeringen nam met 15 procent toe. De bruto premie bij Leven, inclusief koopsommen, ging met 45 procent omhoog tot 307,6 miljoen. Van Ek verwacht over 1992 een stijging van het resultaat (na belastingen) van 5 à 10 procent.