Split-up Moeara Enim aangehouden

De splitsing van de 3.200 uitstaande oprichtersaandelen van Moeara Enim in de verhouding tien op één gaat voorlopig niet door.

Tijdens de gisteren gehouden aandeelhoudersvergadering, waar een statutenwijziging aan de orde kwam die dit mogelijk moest maken, is besloten om nader juridisch advies in te winnen over de statutaire rechten van de houders van oprichtersaandelen en over de vraag in hoeverre het voorstel tot statutenwijziging daar wel of geen wijziging in zal brengen. Het voorstel tot statutenwijziging is daarom aangehouden tot een nader te bepalen datum.

De oprichtersaandelen Moeara Enim behoren tot de duurste effecten ter wereld. De slotkoers op de Amsterdamse effectenbeurs van gisteren was 164.500 gulden. Elk oprichtersaandeel vertegenwoordigt 1.289,057 aandelen Koninklijke Olie. Op basis van de slotkoers gisteren van aandelen Koninklijke Olie (157,80) vertonen de oprichtersaandelen een onderwaardering van 19,1 procent. Een onderwaardering voor de oprichtersaandelen is gebruikelijk. Vorig jaar schommelde die tussen 14,1 en 19,1 procent. In de jaren 1987 tot en met 1990 stuitte de ondergrens van de onderwaardering op respectievelijk 8,7, 10,5, 11,3 en 13,2 procent bij een bovengrens van respectievelijk 19,5, 16,1, 18,3 en 18,8 procent.