Ritzen wil lesgeld voor MBO-scholen fors verhogen

ROTTERDAM, 16 JUNI. Minister Ritzen (onderwijs) wil het lesgeld in het middelbaar beroepsonderwijs komende jaren fors verhogen. MBO-studenten moeten voor hun studie evenveel gaan betalen als studenten in het hoger onderwijs. Komend studiejaar betalen ze nog 1.198 gulden, het collegegeld in het hoger onderwijs is dan 1.950 gulden. Dat bedrag stijgt tot 2.250 gulden in het studiejaar 1995-1996.

Directeur studiefinanciering H.P. van Weeren van het ministerie van onderwijs en wetenschappen heeft dit zaterdag in Utrecht gezegd op het Onderwijsfestival van de Landelijke Studenten Vakbond. Van Weeren noemde deze maatregel als voorbeeld van een “kleine aanpassing” zoals de minister die wil aanbrengen in het beurzenstelsel. Vorige week donderdag zei Ritzen tijdens overleg met de landelijke studentenbonden dat dit kabinet de studiefinanciering niet ingrijpend meer zal veranderen. Er zal ook niet meer op worden bezuinigd, aldus Ritzen. “Alleen nog kleine aanpassingen zullen worden voorgesteld.”

Een deel van de MBO-studenten krijgt het extra collegegeld vergoed. Dat gebeurt in de studiefinanciering door middel van de aanvullende beurs en de lening. Deze leningen worden sinds 1 januari niet meer tot de "normale' overheidsuitgaven gerekend en minister Ritzen hoeft er geen rekening mee te houden als hij zijn begroting sluitend wil maken.

Van Weeren zei dat de verhoging van het collegegeld in het MBO volgens de minister past bij de ontwikkeling van het middelbaar beroepsonderwijs tot onderdeel van het tertiair onderwijs. In toenemende mate wordt het middelbaar beroepsonderwijs, net als dat aan de universiteiten en hogescholen, gezien als "eindonderwijs' hetgeen volgens de minister eenzelfde collegegeld rechtvaardigt.

De maatregel betekent volgens een woordvoerder van de minister een bezuiniging van enkele tientallen miljoenen guldens. Hoeveel precies wordt nog berekend. De uitkomst is mede afhankelijk van de mate waarin een extra beroep kan worden gedaan op studiefinanciering.