Pleidooi voor extra geld aardbeving

ROERMOND, 16 JUNI. De Limburgse waarnemend commissaris van de konining drs. J. Pleumeekers, pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor een extra uitkering van 25 miljoen gulden voor het herstel van door de aardbeving beschadigde aan kerken en monumenten in Limburg.

Het bedrag zou in drie jaarlijkse termijnen beschikbaar moeten worden gesteld. De totale herstelkosten zijn getaxeerd op 32 miljoen gulden. Om de schade te herstellen is tot nu toe niet meer dan 7 miljoen gulden beschikbaar. Dat is het overschot van de 25 miljoen gulden die door het Noodfonds bijeen zijn gebracht.