Nog geen oplossing in Europees "drugconflict'

LUXEMBURG, 16 JUNI. Het conflict tussen Nederland en de andere EG-lidstaten over de taken van het nieuwe Europese drugwaarnemingscentrum is gisteren in Luxemburg nog niet helemaal opgelost. Wel is er overeenstemming bereikt over de machtsverhoudingen in het bestuur van het centrum - het eerste driejarenplan van het centrum zal alleen met unanimiteit worden aangenomen.

Dit zei minister Van den Broek gisteren na afloop van de Raad van ministers van buitenlandse zaken in Luxemburg. Volgens hem zal er in de loop van deze week opnieuw worden geprobeerd om aan de Nederlandse bezwaren tegen de taakopdracht van het centrum in het nieuwe reglement tegemoet te komen.

Het kabinet had bezwaren tegen de "vierde prioriteit' van het centrum. In dit artikel staat dat de EG zich ook zal gaan bezighouden met de controle op de handel in verdovende middelen. Het kabinet vreest dat daardoor via een omweg justitiële bevoegdheden van Nederland overgenomen zullen gaan worden door de Europese Gemeenschap.

Het drugwaarnemingscentrum kwam gisteren in Luxemburg tijdens de lunch van de ministers aan de orde. Van den Broek zei zijn collega's niet te hebben willen vermoeien met "technische details', zoals de precieze formulering van de taakomschrijving. Wel is er overeenstemming bereikt over de stemverhouding in het bestuur. Daardoor kan Nederland zich ook beveiligen tegen mogelijke Europese inmenging in binnenlands beleid, zo meent de minister. Het eerste driejarenplan zal alleen unaniem worden aanvaard. Voor het tweede driejarenplan wil Nederland eventueel akkoord gaan met een tweederde meerderheid met een minimum van 9 lidstaten “mits er overeenstemming komt over een nieuwe formulering van prioriteit 4”, aldus Van den Broek.

Het voorstel tot oprichting van een Europees drugwaarnemingscentrum leidde vorige week in de Tweede Kamer tot verontruste reacties.