Moeizaam begin van CAO-gesprek in zorgsector

UTRECHT, 16 JUNI. De onderhandelingen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst in de zorgsector zijn vanochtend moeizaam begonnen. Onderhandelaar W. Reitsma van de vakbond NU'91 voorziet dat de herwaardering van functies voor verzorgenden en verpleegkundigen het grote struikelblok wordt. De NZF houdt vast aan een tweejarige CAO om de arbeidsrust in de gezondheidszorg terug te brengen. Onderhandelaar A. Wirtz van de AbvaKabo kondigde vanochtend aan eventueel een eenjarige CAO te willen afsluiten.

De financiering van een CAO voor de zorgsector blijft onduidelijk. Het kabinet biedt drie procent loonruimte uit de algemene middelen. Verder zien de werkgevers nog mogelijkheden in een daling van de ziektewet- en pensioenpremie per 1 januari 1993 en in de budgetten van de instellingen. De NZF zegt dat nog niet zeker is of de dalingen van ziektewet- en pensioenpremie doorgaan en dat geld uit de budgetten verlies van werkgelegenheid betekent. De vakbonden hebben al gezegd geen gedwongen ontslagen te accepteren.

Hoeveel de herwaardering van de functies gaat kosten, is onduidelijk. De AbvaKabo noemt een bedrag van 5 procent van de totale loonsom. Dat zou bovenop de geëiste loonsverhoging van 4,5 procent moeten komen.

De werkgevers in de sector bejaardenoorden, verenigd in de VNB, hebben vanmorgen een bod gedaan voor een tweejarige CAO met zowel voor dit jaar als voor volgend jaar een loonsverhoging van vier procent. Het overleg zal donderdag worden hervat. CFO-onderhandelaar H. Stapel noemde het bod “een basis voor verder overleg”. Hij verwachtte donderdag tot overeenstemming te kunnen komen.